Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Обрасци

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа података о стечајној маси
Регистрациона пријава промене података о стечајној маси
Регистрациона пријава брисања стечајне масе
Захтев за извод из Регистра стечајних маса
Захтев за издавање потврда
Захтев за издавање решења
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава