Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу-општи део
Упис - Прилог А1 - посебан део - Давалац лизинга
Упис - Прилог А2 - посебан део - Прималац лизинга
Упис - Прилог А3 - посебан део - Испоручилац предмета лизинга
Упис - Прилог А4 - посебан део - Корисник предмета лизинга
Упис - Прилог Б1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Упис - Прилог Б1а - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број ваздухоплов
Упис - Прилог Б2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број
Упис - Прилог Б3 - посебан део - Остало
Упис - Прилог Б4 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост
Упис - Прилог Б5 - посебан део - Непокретност/Земљиште
Упис - Прилог Б6 - посебан део - Непокретност/Објекат

Регистрациона пријава за измену и/или допуну података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу-општи део
Измена и/или допуна - Прилог А1 - посебан део - Давалац лизинга
Измена и/или допуна - Прилог А2 - посебан део - Прималац лизинга
Измена и/или допуна - Прилог А3 - посебан део - Испоручилац предмета лизинга
Измена и/или допуна - Прилог А4 - посебан део - Корисник предмета лизинга
Измена и/или допуна - Прилог Б1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Измена и/или допуна - Прилог Б1а - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број ваздухоплов
Измена и/или допуна - Прилог Б2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број
Измена и/или допуна - Прилог Б3 - посебан део - Остало
Измена и/или допуна - Прилог Б4 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост
Измена и/или допуна - Прилог Б5 - посебан део - Непокретност/Земљиште
Измена и/или допуна - Прилог Б6 - посебан део - Непокретност/Објекат
Измена и/или допуна - Прилог В1 - посебан део - Подаци о уговору о финансијском лизингу

Регистрациона пријава за упис забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис забележбе

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање забележбе

Регистрациона пријава за упис престанка уговора/брисање података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору

Регистрациона пријава за упис података о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис података о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга

Захтев за издавање извода/потврде из Регистра финансијског лизинга

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода/потврде - општи део
Захтев за издавање извода/потврде - Прилог А - посебан део
Захтев за издавање извода/потврде - Прилог Б - посебан део
Захтев за издавање извода/потврде - Прилог В - посебан део
Захтев за издавање извода/потврде - Прилог Г - посебан део

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава