Захтеви

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода из Централне евиденције стварних власника
Захтев за издавање потврде да је физичко лице уписано/било уписано као стварни власник
Захтев за издавање потврде о историјским подацима о стварним власницима