УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ БРИСАЊА ПОНУЂАЧА ИЗ РЕГИСТРА, на захтев понуђача прилаже се:

  1. одлука надлежног органа домаћег правног лица/предузетника о брисању из Регистра понуђача или извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач брисан из регистра (који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре);
  1. доказ о уплати накнаде за брисање понуђача (накнаде).

Брисање понуђача који је брисан из једног од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

Понуђач се брише по службеној дужности ако престане да испуњава неки од законом прописаних услова.