Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања

Регистрациона пријава промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података-обавезни подаци
Додатак 01- Назив
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Подаци о оснивачу представништва
Додатак 04 - Време трајања
Додатак 05 - Промена заступника
Додатак 06 - Упис/брисање забележбе
Додатак 07 - Контакт подаци

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања