Регистар туризма је почео са радом 01.01.2010. године, у складу са одредбом члана 137. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012, 84/2015).

Овај Регистар, као јединствена, електронска, централна, јавна база података о регистрованим и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега вишеструке користи имају сви заинтересовани за ову привредну грану:

 • домаћа и страна физичка лица као корисници туристичких услуга,
 • приватни сектор као пружаоци тих услуга и
 • јавни сектор као креатор политике и стратегије туризма у Србији.

Релевантни прописи доступни на сајту:

 • Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019),
 • Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/2019),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019),
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр.119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021 и 66/2021).

У Регистру туризма се региструју:

 • туристичке агенције организатори туристичког путовања,
 • туристичке агенције посредници у продаји туристичког путовања.

У Регистру туризма се евидентирају:

 • управљачи туристичких простора;
 • туристичка места;
 • дестинацијске менаџмент организације;
 • дестинацијске менаџмент компаније;
 • професионални организатор конгреса;
 • туристичке организације;
 • угоститељи;
 • категорисани и некатегорисани угоститељски објекти;
 • лица која пружају услуге у домаћој радиности;
 • лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима;
 • пружаоци наутичко - туристичких услуга;
 • категорисани и некатегорисани објекти наутичког туризма;
 • пружаоци ловнотуристичких услуга;
 • категорисани и некатегорисани објекти ловног туризма;
 • туристички водичи;
 • локални туристички водичи;
 • туристички пратиоци;
 • туристички аниматори;
 • привредни субјекти који пружају услуге изнајмљивања возила (rent-a-car).

У Регистар се региструју и евидентирају и подаци о наложеним мерама надлежних инспекцијских и других државних органа на основу овлашћења из закона којим се уређује туризам, као и подаци о броју, датуму и доносиоцу решења којим су наложене мере.

У Регистар се региструју и евидентирају и све промене и брисање података садржаних у регистру.