У складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 49. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19), Агенција за привредне регистре објављује интерне акте о уређивању поступка јавне набавке - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и Правилник о ближем уређивању набавки, који се могу преузети у одељку Прописи у поступку јавних набавки.

План јавних набавки Агенције за привредне регистре можете погледати овде.