U skladu sa članom 49. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23), Agencija za privredne registre objavlјuje interni akt o uređivanju nabavki - Pravilnik o bližem uređivanju nabavki, koji se može preuzeti u odelјku Propisi u postupku javnih nabavki.

Plan javnih nabavki Agencije za privredne registre možete pogledati ovde.