Статус социјалног предузетништва престаје брисањем тог статуса из Регистра на захтев предузетника.

За брисање статуса социјалног предузетништва и објаву изјаве о преносу преостале добити предузетник подноси: