Агенција за привредне регистре објављује Годишњи билтен финансијских извештаја, који садржи званичне збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији.

Годишњи билтен финансијских извештаја се израђује двојезично, на српском и енглеском језику, и састоји се из три поглавља:

  1. Поглавље 1 – Реални сектор
  2. Поглавље 2 – Финансијске институције
  3. Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Подаци у Билтену дати су на укупном нивоу, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима и то према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника. Подаци се дају за последње две извештајне године.

Годишњи билтен финансијских извештаја је по први пут израђен за 2014. годину, у складу са новим моделом финансијског извештавања, који је у примени сходно Закону о рачуноводству из 2013. године и од тада је доступан широком кругу корисника ради континуираног праћења података о пословању правних лица и предузетника у земљи и сагледавања укупних привредних кретања.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2020. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2020. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2020. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2020. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2019. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2019. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2018. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2018. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2017. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2017. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2017. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2017. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2016. годину
Презентација годишњег билтена финансијских извештаја за 2016. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2016. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину
Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2015. години

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину

Назив Преузимање
Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину