Обавезна електронска регистрација оснивања привредних друштава почиње 17. маја 2023. године.

Обавештавамо привредне субјекте да 17. маја 2023. године почиње примена одредбе члана 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Од тог датума неће бити дозвољено поднети папирну пријаву за оснивање привредног друштва (ДОО, АД, КД и ОД), већ се пријава може поднети искључиво у електронској форми путем посебне корисничке апликације (о чему ће АПР благовремено објавити упутство на својој интернет страници).

Остале правне форме које се региструју у Регистру привредних субјеката (задруге и задружни савези, јавна предузећа, огранци и представништва страних привредних друштава) моћи ће и даље да се оснивају на досадашњи начин (у папиру), с тим што ће бити омогућено и подношење електронске пријаве за оне који то желе.

До почетка примене наведене одредбе, могуће је подношење електронске пријаве оснивања за правну форму ДОО, о чему упуство можете прочитати овде.

Одговоре на неке од најчешћих недоумица у вези са почетком примене одредбе члана 9. став 2. можете пронаћи у посебној секцији Питања и одговори.