Непрофитне институције су у 2020. години исказале позитиван резултат у износу од 1.977,6 милиона динара, који се смањио за 64,4% у односу на 2019. годину. У 46.488 непрофитних институција било је запослено 17.164 радника, за 91 лице више у односу на претходну годину.

 Према облику организовања, удружења су остварила највећи позитиван резултат, који је исказан у износу од 1.809,4 милиона динара и који је за 4,7% већи у поређењу са претходном годином. Ова најбројнија група институција, која је бројала 26.864 удружења, запошљавала је и највише радника (7.654).

 Позитивно су пословале и све остале групе непрофитних институција, осим удружења, друштава и савеза у области спорта. Ове институције су у 2020. години оствариле негативан резултат од 1.606 милиона динара, који је у претходној години био позитиван и износио је 1.860,3 милиона динара. Ово је, уједно, друга  група институција по бројности (12.257) и броју запослених радника (4.150).

 Ово су подаци који су утврђени на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе за 2020. годину и из редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, а подаци за остале непрофитне институције објављени су на инфографици- Пословање непрофитних институција у 2020. години на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 

 

 

 

 

16. јул 2021. Пуштена у рад нова, унапређена верзија информационог система за еГрађевинске дозволе 28. јул 2021. Истиче рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2020. годину