Обавештење

Одредбом члана 34а Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18) прописано је да се радни однос на неодређено време у јавној агенцији заснива након спроведеног јавног конкурса који обавља конкурсна комисија, сходно одредбама овог Закона које се односе на јавни конкурс директора.

Јавни конкурси

Тренутно нема расписаних јавних конкурса...

Обавештење о обради личних података

 Обавештење о обради личних података можете преузети овде.