Obaveštenje

Odredbom člana 34a Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18) propisano je da se radni odnos na neodređeno vreme u javnoj agenciji zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa koji obavlja konkursna komisija, shodno odredbama ovog Zakona koje se odnose na javni konkurs direktora.

Trenutno nema raspisanih javnih konkursa.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Obaveštenje o obradi ličnih podataka možete preuzeti ovde.