Obaveštenje

Odredbom člana 34a Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18) propisano je da se radni odnos na neodređeno vreme u javnoj agenciji zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa koji obavlja konkursna komisija, shodno odredbama ovog Zakona koje se odnose na javni konkurs direktora.

Javni konkursi

Agencija za privredne registre objavljuje javni konkurs za sledeća radna mesta:

Rok za dostavljanje prijava je 4. jun 2024. godine.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Obaveštenje o obradi ličnih podataka možete preuzeti ovde.