Назив Преузимање
Закон о регионалном развоју
Уредба о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину