Naziv Preuzimanje
Zakon o regionalnom razvoju
Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja
Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu