Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава уписа медија

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа медија у Регистар медија

Регистрациона пријава промене регистрованих података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Назив медија
Додатак 02 - Податак о главном уреднику медија
Додатак 03 - Број дозволе за пружање медијске услуге за електронске медије
Додатак 04 - Податак о језику на коме се издаје медиј односно на коме се пружа медијска услуга
Додатак 05 - Податак о интернет, електронским и другим формама медија
Додатак 06 - Податак о интернет адреси
Додатак 07 - Податак о издавачу медија односно пружаоцу медијске услуге
Додатак 08 - Регистрација документа који садржи податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању
Додатак 09 - Податак о просечно продатом тиражу медија у календарској години
Додатак 10-Податак о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти
Додатак 11-Податак о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи
Додатак 12-Забележба

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода из Регистра медија
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава