Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava upisa medija

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa medija u Registar medija

Registraciona prijava promene registrovanih podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv medija
Dodatak 02 - Podatak o glavnom uredniku medija
Dodatak 03 - Broj dozvole za pružanje medijske usluge za elektronske medije
Dodatak 04 - Podatak o jeziku na kome se izdaje medij odnosno na kome se pruža medijska usluga
Dodatak 05 - Podatak o internet, elektronskim i drugim formama medija
Dodatak 06 - Podatak o internet adresi
Dodatak 07 - Podatak o izdavaču medija odnosno pružaocu medijske usluge
Dodatak 08 - Registracija dokumenta koji sadrži podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8. Zakona o javnom informisanju
Dodatak 09 - Podatak o prosečno prodatom tiražu medija u kalendarskoj godini
Dodatak 10-Podatak o iznosu novčanih sredstava dobijenih od organa javne vlasti
Dodatak 11-Podatak o iznosu novčanih sredstava dodeljenih mediju na ime državne pomoći
Dodatak 12-Zabeležba

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda iz Registra medija
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava