Обавештење

Одредбом члана 34а Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18) прописано је да се радни однос на неодређено време у јавној агенцији заснива након спроведеног јавног конкурса који обавља конкурсна комисија, сходно одредбама овог Закона које се односе на јавни конкурс директора.

Агенција за привредне регистре објављује јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време:

Конкурс је отворен до 5. јула 2022. године.

Обавештење о обради личних података

 Обавештење о обради личних података можете преузети овде.