Обавештење

Одредбом члана 34а Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18) прописано је да се радни однос на неодређено време у јавној агенцији заснива након спроведеног јавног конкурса који обавља конкурсна комисија, сходно одредбама овог Закона које се односе на јавни конкурс директора.

Јавни конкурси

Агенција за привредне регистре објављује јавни конкурс за заснивање радног односа на радном месту:

Јавни конкурс је отворен до 23. децембра 2023. године.

Обавештење о обради личних података

 Обавештење о обради личних података можете преузети овде.