Обавештавамо сва матична правна лица која имају обавезу достављања консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) да у понедељак, 1. августа 2022. године, истиче рок за достављање документације уз тај извештај, која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

Прописана документација се уз јавно објављен потпун и рачунски тачан КГФИ доставља креирањем захтева „Документација уз КГФИ“, а уколико су вршене измене у односу на тај извештај, путем новог захтева „Кориговани КГФИ са документацијом.

Матична правна лица чији је КГФИ јавно објављен као непотпун и рачунски нетачан, или за које је јавно објављена информација да извештај не може бити објављен услед неплаћене накнаде, могу поново да доставе КГФИ заједно са документацијом, путем захтева „КГФИ и документација“. Поред њих, и матична правна лица која до 1. августа не доставе КГФИ, своју законску обавезу достављања тог извештаја могу накнадно да изврше једино достављањем истовремено са документацијом, путем наведеног захтева.

Подношење наведених захтева је могуће и по истеку законског рока, а најкасније до краја 2022. године, у ком случају је неопходно, услед неблаговременог достављања, платити додатну накнаду у износу од 3.000 динара.

Детаљне информације о подношењу наведених врста захтева обвезници могу прочитати на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја. За решавање конкретних питања, обвезници се могу обратити на следеће мејл адресе:

finizvestaji@apr.gov.rs за додатна питања и објашњења у вези са достављањем захтева;

sd@apr.gov.rs - ради решавања питања у вези са применом Посебног информационог система Агенције, приступа истом или проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације;

obveznicifi@apr.gov.rs – ради ажурирања статусних података или података о законском заступнику.

21. јул 2022. Објављени прелиминарни подаци о пословању правних лица и предузетника у 2021. години – 21. јул 2022. године 29. јул 2022. У првој половини године регистрован већи број основаних привредних субјеката него у истом периоду прошле године