Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за упис усклађивања

Назив Преузимање
Пријава за упис усклађивања у Регистар задужбина и фондација

Пријава за упис

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања задужбине и фондације

Пријава промене

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података-обавезни подаци
Додатак 01 - Назив и скраћени назив
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Оснивачи/суоснивачи/завешталац
Додатак 04 - Управитељ/заступник/извршилац завештања/управни одбор/ликвидациони управник/ стечајни управник
Додатак 05 - Датум доношења/измена и допуна статута
Додатак 06 - Циљеви
Додатак 07 - Основна имовина задужбине
Додатак 08 - Статус социјалног предузетништва/Време трајања
Додатак 09 - Привредна делатност
Додатак 10 - Забелешка
Додатак 11 - Контакт подаци
Додатак 16 - Огранци

Ликвидација

Назив Преузимање
Покретање поступка ликвидације
Обустава поступка ликвидације

Стечај

Назив Преузимање
Регистрација стечаја
Обустава поступка стечаја

Пријава за брисање

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања из Регистра

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Пријава за резервацију назива
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава