Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за упис усклађивања

Назив Преузимање
Пријава за упис усклађивања у Регистар задужбина и фондација

Пријава за упис

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања задужбине и фондације

Пријава промене

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података-обавезни подаци
Додатак 01 - Назив и скраћени назив
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Оснивачи/суоснивачи/завешталац
Додатак 04 - Управитељ/заступник/извршилац завештања/управни одбор/ликвидациони управник/ стечајни управник
Додатак 05 - Датум доношења/измена и допуна статута
Додатак 06 - Циљеви
Додатак 07 - Основна имовина задужбине
Додатак 08 - Статус социјалног предузетништва/Време трајања
Додатак 09 - Привредна делатност
Додатак 10 - Забелешка
Додатак 11 - Контакт подаци
Додатак 12 - Покретање ликвидације
Додатак 13 - Обустава ликвидације
Додатак 14 - Покретање стечаја
Додатак 15 - Обустава стечаја
Додатак 16 - Огранци

Пријава за брисање

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања из Регистра

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Пријава за резервацију назива
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава