Služba arhive se stara o arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu u papirnom obliku i elektronskoj arhivi, koju čine skenirana (arhivirana) dokumenta nastalim tokom obavljanja poslova u okviru nadležnosti Agencije, kao i onima koji su nastali pre osnivanja Agencije.

U arhivi Agencije čuva se arhivska građa i dokumentarni materijal preuzeta od privrednih sudova, koji se sastoji od:

  • registarskih uložaka privrednih subjekata, na čijim registarskim listovima su upisani podaci o privrednim subjektima, evidentiranim kroz registre privrednih sudova,
  • zbirki isprava privrednih subjekata, koje sadrže akte na osnovu kojih su formirani registarski ulošci (odluke, OP obrasci, bilansi, ugovori itd),
  • dokumentacije nastale na osnovu izvršenih postupaka registracije u registrima,
  • finansijskih izveštaja privrednih subjekata i ostalih pravnih lica koji su u obavezi da ih Agenciji podnose u elektronskoj formi.

Dokumentacija Agencije čuva se u skladu sa rokovima utvrđenim Listama kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja Agencije za privredne registre, nakon čijeg isteka se dokumentacija uništava u skladu s propisima.

Pravni akti na osnovu kojih Agencija vodi arhivu: