O servis desku

Servis desk je počeo sa radom 2014. godine kao deo Sektora informatike i razvoja Agencije za privredne registre, sa osnovnim zadatkom da pruži tehničku podršku korisnicima i otkloni probleme, koji se mogu javiti pri korišćenju elektronskih usluga koje APR pruža. Servis desk APR-a godišnje reši oko 20.000 imejl prijava i odgovori na oko 15.000 telefonskih poziva. Kontakt podaci za servis desk se nalaze u desnom delu svake stranici naše internet prezentacije (imejl: sd@apr.gov.rs, telefon 011 20 20 293).

Tehnička uputstva

Uputstvo za instalaciju NexU-APR, koja je neophodna za elektronsko potpisivanje u aplikacijama APR-a:

Uputstva za instalaciju, podešavanje software-a i elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela:

Opšte uputstvo za elektronsko potpisivanje u različitim operativnim sistemima (Windows, Linux i MacOS):

Tehničko uputstvo za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja:

Pitanja i odgovori

  • Koji su neophodni tehnički preduslovi za korišćenje eUsluga APR-a?

Neophodno je da imate računar sa pristupom internetu, instaliranu NexU aplikaciju i kvalifikovan elektronski sertifikat. Neophodno je da računar bude podešen za korišćenje sertifikata (sva neophodna uputstva možete naći u prethodnom odeljku Tehnička uputstva).

  • Imam problema sa korišćenjem pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici sa inostrane IP adrese. O čemu se radi?

Trenutno, zbog unapređenja sistema zaštite, postoje restrikcije u pretragama sa inostranih IP adresa.

  • Zašto mi se pojavlјuje ReCAPTCHA u toku pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici?

Zbog unapređenja sistema zaštite podataka koji su dostupni na sistemu veb pretraga, postavlјene su dodatne zaštitne kontrole koje onemogućavaju neautorizovanu masovnu pretragu i skidanje podataka koje nisu u skladu sa propisanim načinom pregleda i povlačenja dokumenata sa veb portala za pretragu registara.