O servis desku

Servis desk je počeo sa radom 2014. godine kao deo Sektora informatike i razvoja Agencije za privredne registre, sa osnovnim zadatkom da pruži tehničku podršku korisnicima i otkloni probleme, koji se mogu javiti pri korišćenju elektronskih usluga koje APR pruža. Servis desk APR-a godišnje reši oko 20.000 imejl prijava i odgovori na oko 15.000 telefonskih poziva. Kontakt podaci za servis desk se nalaze u desnom delu svake stranici naše internet prezentacije (imejl: sd@apr.gov.rs, telefon 011 418 2000).

Tehnička uputstva

Uputstvo za instalaciju NexU-APR, koja je neophodna za elektronsko potpisivanje u aplikacijama APR-a:

Uputstva za instalaciju, podešavanje software-a i elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela:

Tehničko uputstvo za potpisivanje zahteva preko sertifikata u Cloud-u izdatog od Kancelarije za IT eUpravu

Opšte tehničko upustvo za elektronsko potpisivanje u različitim operativnim sistemima (Windows, Linux i MacOS):

Tehničko uputstvo za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja:

Pitanja i odgovori

  • Klijentska aplikacija nije pronađena?

Ispod se nalaze instrukcije koje će Vam pomoći u rešenju problema - Nije pronađena klijentska aplikacija za potpisivanje.

Rešenje problema u Chrome-u i Edge-u:

Otvorite novu stranicu (TAB) u Chrome-u i prekopirajte sledeći link:

chrome://flags#allow-insecure-localhost 

 

Zatim stisnite “Enter”na tastaturi.

Iz padajućeg menija sa strane kliknite na “Enable”

Zatim kliknite na “Relaunch” u donjem desno uglu.

Rešenje problema u Firefox-u:

Uđite u Firefox ili Edge i prekopirajte sledeći link u adresu:

https://localhost:9889/favicon.ico

Zatim pritisnite “Enter” na tastaturi.

Javiće Vam da nije bezbedno ali Vi svakako pristupite.

 

Kada to uradite, vratite se na stranicu za potpisivanje, javiće Vam da je NexU-APR aplikacija pronađena.

NAPOMENA:

U oba slučaja NexU-APR aplikacija mora biti pokrenuta.

  • Koji su neophodni tehnički preduslovi za korišćenje eUsluga APR-a?

Neophodno je da imate računar sa pristupom internetu, instaliranu NexU aplikaciju i kvalifikovan elektronski sertifikat. Neophodno je da računar bude podešen za korišćenje sertifikata (sva neophodna uputstva možete naći u prethodnom odeljku Tehnička uputstva).

  • Imam problema sa korišćenjem pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici sa inostrane IP adrese. O čemu se radi?

Trenutno, zbog unapređenja sistema zaštite, postoje restrikcije u pretragama sa inostranih IP adresa.

  • Zašto mi se pojavlјuje ReCAPTCHA u toku pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici?

Zbog unapređenja sistema zaštite podataka koji su dostupni na sistemu veb pretraga, postavlјene su dodatne zaštitne kontrole koje onemogućavaju neautorizovanu masovnu pretragu i skidanje podataka koje nisu u skladu sa propisanim načinom pregleda i povlačenja dokumenata sa veb portala za pretragu registara.

  • Zašto se ne uklanjaju greške nakon posupanja po instrukcijama na kartici za proveru grešaka i obaveštenja?

Provera grešaka nije automatska kao što je u prošlogodišnjoj aplikaciji bio slučaj, već je potrebno nakon svakog unosa podataka kliknuti na dugme „Proveri greške kako bi se izvršila ponovna validacija zahteva.

 

Ovo dugme za prikaz broja grešaka/upozorenja i validacionih poruka, nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana i podeljeno je u sekcije: Provera OBRAZACA, Provera DOKUMENTACIJE i Provera OSTALO. Greške i upozorenja u vezi sa obrascima se takođe prikazuju na kartici Obrasci za unos podataka. Ako postoji bar jedna greška, odgovarajuća sekcija će biti obojena u crveno i neće biti dozvoljeno da se promeni status zahteva u „Spreman za podnošenje“, a nakon toga ni potpisivanje odnosno podnošenje zahteva. Ako postoji bar jedno upozorenje i nema grešaka, odgovarajuća sekcija će biti obojena u žuto. U slučaju da nema ni grešaka ni upozorenja, odgovarajuća sekcija će biti obojena u zeleno i korisnik može da promeni status zahteva u „Spreman za podnošenje“, klikom na ovo dugme (prikazano na slici ispod).

 

  • Koju verziju aplikacije NexU treba da koristim za potpisivanje?

Verzija NexU aplikacije broj 1.06 se koristi za potpisivanje dokumenata i zahteva e-sertifikatima na ličnim kartama izdatim pre 18.8.2014. godine.

Verzija NexU aplikacije 1.36 se koristi za potpisivanje svim drugim e-sertifikatima izdatim od strane sertifikacionih tela u Republici Srbiji.

  •  Šta raditi u situaciji kada aplikacija prikazuje sledeću grešku (slika ispod)?

Na tastaturi istovremeno pritisnite CTRL+SHIFT+DEL. Nakon toga selektujte cookies (kolačiće) i cash (keširane podatke), za vremenski interval stavite Always ili Oduvek i obrišite. Zatvorite pretraživač i ponovo pokrenite. Pokušajte da se prijavite na aplikaciju.

Ovakav problem se, takođe, može rešiti ako se pokuša pristup aplikaciji preko drugog pretraživača, ali je čišćenje najbolje rešenje.

  • Šta radite u situaciji kada dobijete grešku: "Request comes from user Process is not owned by current user"?

Ova greška se pojavljuje kada pokušavate da rešite problem neprepoznavanja NexU aplikacije od strane pretraživača (browser-a) kopiranjem linka https://localhost:9889/favicon.ico  u pretraživač. Ovaj problem najčešće pravi antivirusna zaštita. Da bi ste prevazišli ovaj problem, preuzmite i pokrenite fajl sa ovog link-a. Nakon klika na dugme "Extract" iz instalacije, fajl će biti automatski zamenjen. Zatim ponovo pokrenite NexU aplikaciju preko ikonice na radnoj površini (desktop). Kada se pojavi NexU ikonica u donjem desnom uglu monitora pokrenite potpisivanje na stranici: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje 

  • Problem sa eSmart Systems sertifikatom izdatim posle 07.04.2024. godine 

Na sledećem linku se nalazi .rar fajl u kome se nalazi izmenjena verzija NexU aplikacije (verzija 1.38) i novog „java“ foldera koji će vam omogućiti nesmetano potpisivanje pdf dokumenata sa Vašim e-Smart sertifikatom.

Potrebno je da preuzmete fajl sa linka: https://dl.apr.gov.rs/NexU-e-SmartUpdate.rar

Zatim preuzeti fajl prekopirajte u folder u kome se nalaze instalirani fajlovi NexU aplikacije C:\NexU-APR

Nakon kopiranja fajla kliknite desni klik na fajl i opciju “extract here” ili “otpakuj ovde”.

Pitaće Vas da li želite da prekopirate fajl jedan preko drugog, kliknite na “yes” ili “yes to all”.

Nakon zamene fajlova pokrenite ponovo na radnoj površini prečicu NexU-APR aplikacije i pokušajte da potpišete.