Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava koje APR sprovodi po službenoj dužnosti  

Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca.

Sredstva su vraćena pravnim licima koja su u toku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godine APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno uplatila sredstva.

U narednom periodu, nastaviće se povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava, u skladu sa izvršenom kontrolom koju sprovode nadležni registri, odnosno sektor ekonomsko-finansijskih poslova Agencije.  

Povraćaj viška ili pogrešno uplaćenih sredstava prema zahtevu uplatioca, odnosno podnosioca registracione prijave

U skladu sa članom 37. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 131/2022), propisano je da pravo na povraćaj naknade ima lice koje je:

  • platilo naknadu koju nije bilo dužno da plati,
  • nije podnelo zahtev za postupanje,
  • platilo naknadu u iznosu većem od propisane,
  • platilo naknadu za uslugu Agencije, a ta usluga nije izvršena.

Povraćaj sredstava vrši se na zahtev uplatioca.

Zahtev za povraćaj viška uplaćenih sredstava podnosi se pismenim putem, na propisanom obrascu - Zahtev za povraćaj više-pogrešno uplaćenih sredstava, koji mora biti adresiran na registar nadležan za rešavanje po ranije podnetom zahtevu, ili kao podnesak, u slobodnoj formi, ali sa obaveznim elementima koje sadrži propisani obrazac, uz podnošenje dokaza o ranije uplaćenoj naknadi za koju se traži povraćaj.

Pregled predmeta, odn. registracionih zahteva, po kojima je identifikovan višak uplaćenih sredstava po rešenim predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, dat je u aplikaciji Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih i uplata koje nisu korišćene u postupku registracije.

Pretraga više uplaćenih sredstava može se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • broj predmeta,
  • broj registracionog zahteva,
  • naziv uplatioca,
  • broj računa uplatioca sa kog je izvršeno plaćanje i
  • poziva na broj.  

Pretraga se redovno ažurira.

Po članu 4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, ako podnosilac registracione prijave, odonosno uplatilac više ili pogrešno uplaćenih sredstava, nije podneo zahtev za povraćaj, APR će inicirati povraćaj sredstava ukoliko raspolaže svim potrebnim podacima (naziv i broj računa uplatioca, utvrđeni iznos i osnov za povraćaj). Povraćaj će izvršiti na račun uplatioca sa kojeg je uplata izvršena. Ukoliko je privredni subjekt obrisan iz registra, povraćaj će biti izvršen na račun pravnog sledbenika koji se vodi u Jedinstvenom registru računa.