Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja ustanove kulture

Registraciona prijava za upis usklađivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis usklađivanja u Registar ustanova kulture

Registraciona prijava promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni deo
Dodatak 01 - Naziv/Skraćeni naziv/Naziv na jeziku nacionalne manjine/Naziv u prevodu na strani jezik
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Vrsta vlasništva ustanove kulture/Tip ustanove kulture
Dodatak 04 - Oblast kulturne delatnosti
Dodatak 05 - Osnivači
Dodatak 06 - Direktor/lice ovlašćeno za zastupanje, VD direktor, likvidacioni upravnik, stečajni upravnik
Dodatak 07 - Osnivački akt/Statut
Dodatak 08 - Podaci o upravnom odboru
Dodatak 09 - Ogranak
Dodatak 10 - Kontakt podaci
Dodatak 11 - Zabeležbe
Dodatak 16 - Dokumenti za objavu na internet strani Registra ustanova kulture
Dodatak 17 - Statusne promene
Dodatak 18 - Dokumenti za registraciju i objavu na internet strani Registra ustanova kulture

Stečaj

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka stečaja nad ustanovom kulture
Pokretanje postupka obustave stečaja nad ustanovom kulture

Likvidacija

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka likvidacije nad ustanovom kulture
Pokretanje postupka obustave likvidacije nad ustanovom kulture

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja ustanove kulture

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda iz Registra ustanova kulture
Zahtev za dopunu dokumentacije
Zahtev za izmenu registracione prijave
Zahtev za odustanak od registracione prijave
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za povraćaj više/pogrešno uplaćenih sredstava
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja