Uredbom o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS“, broj 87/23) čl. 36. i 37. propisan je način utvrđivanja statusa imalaca javnih ovlašćenja koji su nadležni za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje i utvrđena nadležnost i obaveza vođenja spiskova organa, organizacija i pravnih lica kojima je zakonom ili odlukom povereno izdavanje tih uslova za potrebe izdavanja lokacijskih uslova. Odredbom člana 37. stav 4. propisana je obaveza nadležnog ministarstva, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave da jednom godišnje, od 1. do 31. januara, kao i prilikom svake promene podataka o imaocima javnih ovlašćenja, registratoru Centralne evidencije objedinjenih procedura dostavljaju ažurne spiskove.

„Objedinjeni spisak imalaca javnih ovlašćenja (IJO)“, koji se nalazi na internet strani Agencije za privredne registre, sadrži podatke o nazivu imaoca javnih ovlašćenja, njegovom matičnom broju, nazivu, odnosno opisu uslova za projektovanje i priključenje koje izdaje, osnovu kojim mu je dodeljen status imaoca javnih ovlašćenja, kontakt podatke i broj računa na koji se vrše uplate za izdavanje uslova.

Spisak se ažurira odmah po dobijanju podataka od strane obveznika dostave.