Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za izdavanje/obnavljanje licence

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izdavanje/obnavljanje licence i upis u Registar turizma

Prijave za turističke agencije organizatore

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka o turističkoj agenciji-obavezni podaci
Dodatak 01 - Podaci o mesto obavljanja delatnosti
Dodatak 02 - Podaci o rukovodiocu
Dodatak 03 - Podaci o ogranku u kom se vodi evidencija ugovora i prodatih turističkih putovanja
Dodatak 04 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti
Dodatak 05 - Podaci o garancijama putovanja radi naknade štete
Dodatak 06 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti i radi naknade štete
Dodatak 07 - Podaci o depozitu
Dodatak 08 - Podaci o opštim uslovima putovanja
Dodatak 09 - Podaci o kontaktima
Dodatak 10 - Zabeležbe
Registraciona prijava brisanja turističke agencije organizatora putovanja

Prijave za turističke agencije posrednike

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa turističke agencije posrednika
Registraciona prijava promene turističke agencije posrednika - obavezni podaci
Dodatak 01 - Podaci o mestu obavljanja delatnosti
Dodatak 02 - Podaci o rukovodiocu
Dodatak 03 - Podaci o kontaktima
Dodatak 04 - Zabeležbe
Registraciona prijava brisanja turističke agencije posrednika

Izjava

Naziv Preuzimanje
Izjava zastupnika udruženja/asocijacije primaoca bankarske garancije o ispunjenosti uslova u pogledu članstva

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava