Sastavljanje, dostavljanje, obrada i javno objavljivanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kao i vođenje Registra finansijskih izveštaja i pružanje usluga iz Registra, vrši se na osnovu:

 • Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013 i 30/2018),
 • Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) - Novi Zakon, 
 • Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019),
 • Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“ br. 92/2019)
 • Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“ br. 123/2020 i 125/2020),
 • Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“ br. 83/2018),
 • Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Službeni glasnik RS“ br. 118/2013 i 95/2014),
 • Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ 127/2014, 101/2016 i 111/2017),
 • Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020,  91/2020, 11/2021 i 66/2021),
 • Podzakonskih akata koji uređuju kontne okvire i sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja po grupama pravnih lica, donetim u skladu sa starim Zakonom,
 • Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2020. godinu za svaku grupu obveznika, koje je utvrdio Registrator finansijskih izveštaja i objavio na internet stranici Agencije za privredne registre,
 • Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava, koju je utvrdio Registrator finansijskih izveštaja i objavio na internet stranici Agencije za privredne registre.