• Naziv organa:

Agencija za privredne registre

  • Adresa sedišta:

Brankova 25, 11000 Beograd – Savski venac, Republika Srbija

  • Matični broj:

17580175

  • Poreski identifikacioni broj:

103445385

  • Adresa za prijem zahteva za slobodan pristup informacija od javnog značaja:

Brankova br. 25, 11000 Beograd

Telefon: 011 635 9771

press@apr.gov.rs  

  • Adresa za podneske u vezi zaštite podataka o ličnosti:

zastitapodataka@apr.gov.rs