Dana 31. decembra 2018. godine, u Agenciji za privredne registre je, u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 91/2019, 105/2021 i 17/2023), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima - stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti).

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju:

  • privredna društva (osim javnih akcionarskih društava),
  • zadruge,
  • ogranci stranih privrednih društava,
  • poslovna udruženja i udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica),
  • fondacije i zadužbine,
  • ustanove,
  • strana predstavništva (privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina).

Zakon se ne primenjuje na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika vodi se elektronskim putem, preko internet stranice Agencije, a korisnik mora da poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (kreiranu od strane Agencije, koja se koristi za sve elektronske usluge koje pruža Agencija, i koju možete preuzeti ovde),
  • nalog na sistemu Agencije za privredne registre (nalog u navedenom sistemu se koristi za pristupanje svim elektronskim uslugama Agencije).