Poštovani korisnici Centralnog informacionog sistema,

 nova, unapređena verzija Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre puštena je u rad 12. jula 2021. godine.

 Najvažnije novine koje unapređena verzija donosi su:

 

  • mogućnost elektronskog plaćanja taksi i naknada preko sistema za elektronsko plaćanje eUprave, pri čemu kroz modul „Prikaz svih potraživanja i uplata“ podnosilac ima uvid u podatke o svim potraživanjima i statusima uplata, tokom trajanja postupka objedinjene procedure;
  • prepisivanje podataka u usaglašeni zahtev (prilikom podnošenja usaglašenog zahteva podnosilac neće morati da unosi sve podatke, već će se oni kopirati iz ranije podnetog zahteva koji je odbačen, čime se skraćuje vreme koje je podnosiocu potrebno za unos podataka);
  • podnošenje zahteva za stavljanje klauzule pravnosnažnosti, kao posebna funkcionalnost;
  • izmena podnosioca zahteva (podnosiocu će, u slučaju opoziva punomoćja, ovlašćenja i slično, biti omogućeno da obavesti nadležni organ o promeni lica ovlašćenog za postupanje uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije);
  • mogućnost unosa većeg broja katastarskih parcela uz validaciju unetih podataka;
  • dodeljivanje pristupa podacima predmeta u slučaju donošenja pozitivne odluke po zahtevu za priznanje svojstva stranke u postupku;
  • unapređen je sadržaj svih info polja sa instrukcijama za podnošenje zahteva;
  • unapređen je sadržaj notifikacija (obaveštenja) o toku postupka i nalozima po kojima je neophodno postupiti;  
  • izvršena su brojna druga unapređenja.

 

Nakon prijavljivanja i pristupa Centralnom informacionom sistemu sva korisnička uputstva dostupna su preko tastera: „Pomoć“ u skladu sa ulogom i ovlašćenjima koje korisnik ima u sistemu.

 

 

Nakon prijavljivanja i pristupa Centralnom informacionom sistemu sva korisnička uputstva dostupna su preko tastera: „Pomoć“ u skladu sa ulogom i ovlašćenjima koje korisnik ima u sistemu.

Plaćanje troškova  - https://www.youtube.com/embed/u98qKWqbARw?feature=oembed