Agencija za privredne registre objavljuje Godišnji bilten finansijskih izveštaja, koji sadrži zvanične zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja se izrađuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, i sastoji se iz tri poglavlja:

  1. Poglavlje 1 – Realni sektor
  2. Poglavlje 2 – Finansijske institucije
  3. Poglavlje 3 – Neprofitne institucije.

Podaci u Biltenu dati su na ukupnom nivou, kao i prema nižim nivoima klasifikacije, koji su uređeni u skladu sa zvaničnim standardima i usaglašeni sa evropskim pravilima i to prema vrsti, veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika. Podaci se daju za poslednje dve izveštajne godine.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja je po prvi put izrađen za 2014. godinu, u skladu sa novim modelom finansijskog izveštavanja, koji je u primeni shodno Zakonu o računovodstvu iz 2013. godine i od tada je dostupan širokom krugu korisnika radi kontinuiranog praćenja podataka o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u zemlji i sagledavanja ukupnih privrednih kretanja.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2020. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2019. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2018. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2017. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2016. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2015. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. godinu