Agencija za privredne registre objavljuje Godišnji bilten finansijskih izveštaja, koji sadrži zvanične zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja se izrađuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, i sastoji se iz tri poglavlja:

  1. Poglavlje 1 – Realni sektor
  2. Poglavlje 2 – Finansijske institucije
  3. Poglavlje 3 – Neprofitne institucije.

Podaci u Biltenu dati su na ukupnom nivou, kao i prema nižim nivoima klasifikacije, koji su uređeni u skladu sa zvaničnim standardima i usaglašeni sa evropskim pravilima i to prema vrsti, veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika. Podaci se daju za poslednje dve izveštajne godine.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja je po prvi put izrađen za 2014. godinu, u skladu sa novim modelom finansijskog izveštavanja, koji je bio u primeni shodno Zakonu o računovodstvu iz 2013. godine kojim je propisano odvojeno dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe i dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje. Shodno tome, Godišnji bilten finansijskih izveštaja izrađivan je narednih sedam godina, zaključno sa podacima za 2020. godinu.

Donošenjem novog Zakona o računovodstvu 2019. godine, čija je primena počela od finansijskih izveštaja za 2021. godinu, model finansijskog izveštavanja je izmenjen propisivanjem obaveze dostavljanja finansijskih i statističkih izveštaja, koji se istovremeno koriste za statističke potrebe i za potrebe javnog objavljivanja, da bi donošenjem izmena i dopuna Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je stupio na snagu počev od finansijskih izveštaja za 2022. godinu, bilo propisano formiranje baze za statističke potrebe i izveštavanje na osnovu zbirnih podataka iz te baze, čime su stvorene pretpostavke da se nastavi sa izdavanjem Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja, počev od izveštaja za 2022. godinu.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja je dostupan širokom krugu korisnika radi kontinuiranog praćenja podataka o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u zemlji i sagledavanja ukupnih privrednih kretanja.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2022. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2020. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2019. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2018. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2017. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Prezentacija godišnjeg biltena finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2016. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2015. godini

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. godinu