Pretraživanje podataka u Registru finansijskog lizinga

Ostale pretrage

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru finansijskog lizinga

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar finansijskog lizinga vrši se prema četiri osnovna kriterijuma, i to:

 1. primaocu lizinga,
 2. broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga,
 3. predmetu finansijskog lizinga,
 4. broju pod kojim je prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu zaveden u Registru finansijskog lizinga (Fl.br).

Pretraživanje po primaocu lizinga

Ako se pretraživanje vrši prema primaocu lizinga, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, strano ili domaće lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti.

 • za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili matičnom broju,
 • za strano fizičko lice unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša,
 • za domaće pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju,
 • za strano pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata i naziv stranog registra.

NAPOMENA: Kada se pretraživanje podataka vrši prema poslovnom imenu privrednog subjekta, obavezno treba izvršiti i pretraživanje po matičnom broju tog privrednog subjekta.

Pretraživanje po broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga

Ako se pretraživanje vrši po ovom kriterijumu, potrebno je uneti naziv davaoca lizinga, izborom odgovarajuće lizing kuće sa ponuđene liste* i broj pod kojim je konkretan ugovor zaveden kod davaoca lizinga.

Kriterijume je potrebno uneti kumulativno.

NAPOMENA: Potrebno je izabrati naziv davaoca lizinga pod kojim trenutno posluje i u slučajevima kada je ugovor o finansijskom lizingu registrovan pre nego što je lizing kuća promenila poslovno ime.

Pretraživanje po predmetu finansijskog lizinga

Ako se pretraživanje vrši prema predmetu finansijskog lizinga kriterijumi za pretragu zavise od vrste predmeta.

Za predmet finansijskog lizinga koji ima registracioni broj, kriterijumi za pretraživanje su:

 • registarska oznaka/broj
 • broj šasije (ukoliko postoji)
 • broj motora
 • tip/model
 • marka

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za predmet finansijskog lizinga koji nema registracioni broj, na primer za mašinu ili opremu, kriterijumi za pretraživanje su:

 • autor/proizvođač
 • vrsta – naziv
 • detaljan opis
 • proizvodna oznaka – serijski broj

Kriterijume za pretraživanje je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

 Za nepokretne stvari - zemljišta i objekte kriterijumi pretrage su:

 • broj katastarske parcele
 • katastarska opština
 • kućni broj
 • mesto
 • opština
 • ulica

Pretraživanje prema Fl. broju

Kada se pretraživanje vrši prema Fl.broju, potrebno je uneti broj koji je dodeljen od strane Agencije za privredne registre (tzv. Fl.br). Ovde se unosi samo format hhhh/hh, bez dodatka –h.

NAPOMENA: Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja prema predmetu finansijskog lizinga, poželjno je izvršiti i pretraživanje po primaocu lizinga. Treba imati u vidu da su neke pokretne stvari koje su predmet upisa u Registar unete u okviru zbira pokretnih stvari koje su bliže opisane u dokumentaciji koja je podneta uz prijavu za upis (na primer specifikacija), tako da u bazu podataka nisu uneti podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno. Pomenuta dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis nalazi se u Agenciji za privredne registre i svako zainteresovano lice može u nju izvršiti uvid i proveriti da li je konkretna pokretna stvar predmet ugovora o finansijskom lizingu.