Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava za upis ugovora o prodaji

Naziv Preuzimanje
Upis ugovora o prodaji - opšti deo
Upis - Prilog A1 - poseban deo - Prodavac
Upis - Prilog A2 - poseban deo - Kupac
Upis - Prilog B1 - poseban deo - Podaci o kupoprodajnoj ceni
Upis - Prilog D1- poseban deo - Drugo
Upis - Prilog V1- poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Upis - Prilog V2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Mašine i oprema
Upis - Prilog V3 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Zbir pokretnih stvari
Upis - Prilog V4 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Pokretna stvar određena po vrsti
Upis - Prilog V5 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Umetnički predmet ili dragocenost
Upis - Prilog V6 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Ostalo
Upis - Prilog V7 - poseban deo - Životinja kao predmet zaloga

Registraciona prijava za izmenu podataka o ugovoru o prodaji

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka - opšti deo
Izmena i/ili dopuna - Prilog A1 - poseban deo - Prodavac
Izmena i/ili dopuna - Prilog A2 - poseban deo - Kupac
Izmena i/ili dopuna - Prilog B1 - poseban deo - Podaci o kupoprodajnoj ceni
Izmena i/ili dopuna - Prilog D1 - poseban deo - Drugo
Izmena i/ili dopuna - Prilog V1 - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna - Prilog V2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Mašine i oprema
Izmena i/ili dopuna - Prilog V3 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Zbir pokretnih stvari
Izmena i/ili dopuna - Prilog V4 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Pokretna stvar određena po vrsti
Izmena i/ili dopuna - Prilog V5 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Umetnički predmet ili dragocenost
Izmena i/ili dopuna - Prilog V6 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj - Ostalo
Izmena i/ili dopuna - Prilog V7 - poseban deo - Životinja kao predmet zaloge

Registraciona prijava za upis zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Upis zabeležbe - ugovor o prodaji

Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Brisanje zabeležbe - ugovor o prodaji

Registraciona prijava za brisanje ugovoro o prodaji

Naziv Preuzimanje
Brisanje registrovanog ugovora o prodaji

Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - opšti deo
Izvod/potvrda - Prilog A - poseban deo
Izvod/potvrda - Prilog B - poseban deo