Zahtevi

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika
Zahtev za izdavanje potvrde da je fizičko lice upisano/bilo upisano kao stvarni vlasnik
Zahtev za izdavanje potvrde o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima