Publikacije o zadužbinama i fondacijama

Naziv Preuzimanje
Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju?
Vodič za primenu Zakona o zadužbinama i fondacijama