Uplata naknada za usluge iz Registra finansijskih izveštaja vrši se isključivo na osnovu obaveštenja (koje sadrži tekući račun na koji se naknada uplaćuje, poziv na broj i iznos naknade) dobijenog od strane Agencije.