Predsednik Upravnog odbora - Velibor Samardžić, dipl. pravnik iz Beograda, imenovan je za predsednika Upravnog odbora rešenjem Vlade 24 broj 119-2049/2019, od 27.02.2019. godine, objavljenim u „Službenom glasniku RS”, broj 13/19, od 28.02.2019.

Članovi Upravnog odbora:

  • Radiša Dragojević, dipl. politikolog iz Petrovca na Mlavi (imenovan je za člana Upravnog odbora rešenjem Vlade 24 broj 119-9941/2020 od 03.12.2020. godine, „Službeni glasnik RS“, broj 146/20); 
  • Mirjana Baucal Mrkić, dipl. pravnik iz Beograda (imenovana je za člana Upravnog odbora rešenjem Vlade 24 broj 119-535/2018 od 18.01.2018. godine, „Službeni glasnik RS”, broj 5/18);
  • Tanja Pušonja, dipl. defektolog iz Beograda (imenovana je za člana Upravnog odbora rešenjem Vlade 24 broj 119-6110/2018 od 28.06.2018. godine, „Službeni glasnik RS”, broj 50/18);
  • Zoran Dragićević, dipl. inženjer poljoprivrede iz Beograda (imenovan je za člana Upravnog odbora rešenjem Vlade 24 broj 119-8553/2017 od 14.09.2017. godine, „Službeni glasnik RS”, broj 83/17).