Brojevi računa za uplatu naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru svih registara u njenoj nadležnosti su sledeći:

Registar Račun Poziv na broj
Privredna društva 840-29770845-52    Model 97: Generišite poziv na broj              
Preduzetnici
Turizam
Stečajne mase
Mediji
Finansijski lizing
Založna prava
Udruženja
Strana udruženja
Zadužbine i fondacije, predstavništva stranih zadužbina i fondacija
Sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta
Sudske zabrane
Komore
Ponuđači
Ugovori o finansiranju poljoprivredne proizvodnje
Građevinske dozvole 840-29770845-52 Sve instrukcije  u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje) dobijaju se u sistemu Agencije
Finansijski izveštaji (za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijske izveštaje)  840-29770845-52 Sve instrukcije  u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje), dobijaju se u posebnom informacionom sistemu Agencije  
Usluge iz Registra finansijskih izveštaja (davanje izvoda u formi propisanih finansijskih izveštaja - komplet ili delova, zatim podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu, skoringa kao i drugih usluga iz Registra) 840-29776845-94  Upisuje se broj iz Obaveštenja dobijen od strane APR 
Usluge isporuke podataka iz registara, po posebnom zahtevu korisnika 840-29776845-94  Upisuje se broj dobijen u profakturi APR 

 

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.