VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju da je zastupnik koji potpisuje zahtev za evidentiranje domaće lice, njegov elektronski sertifikat mora sadržati JMBG, kao jedinstveni identifikator.

U slučaju da je zastupnik koji potpisuje zahtev za evidentiranje strano lice, njegov elektronski sertifikat mora sadržati Evidencioni broj stranca, kao jedinstveni identifikator za strance. Istovremeno, Evidencioni broj stranca mora biti registrovan u APR-u kao podatak o zastupniku.

Ukoliko sertifikat zastupnika ne sadrži evidencijski broj stranca, obavezno je da ima broj pasoša i naziv države u kojoj je pasoš izdat.

Ko ima, a ko nema obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika?

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima IMAJU:

 • sva privredna društva,
 • društva u likvidaciji,
 • zadruge,
 • ogranci stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja,
 • udruženja i savezi udruženja,
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • strana predstavništva privrednih društava, udruženja, zadužbina i fondacija.

Ovu obavezu NEMAJU:

 • preduzetnici,
 • javna akcionarska društva,
 • privredna društva u stečaju,
 • privredna društva u prinudnoj likvidaciji,
 • društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, aut. pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač,
 • političke stranke,
 • sindikati,
 • sportske organizacije i udruženja,
 • crkve i verske zajednice.

Da li su preduzetnici u obavezi da se evidentiraju u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika?

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika se ne primenjuje na preduzetnike.

Da li novoosnovani registrovani subjekt mora da prvo evidentira stvarnog vlasnika u Centralnoj evidenciji da bi otvorio tekući račun u poslovnoj banci?

Ne, prema Smernicama Ministarstva finansija, Uprave za sprečavanje pranja novca, broj OP-000329-0019/2019 od 24.02.2020. godine, poslovna banka može uspostaviti poslovni odnos sa strankom iako nije evidentiran podatak o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji ako je u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma utvrdila i proverila identitet te stranke i pod uslovom da nije prošlo više od 15 dana od dana osnivanja Registrovanog subjekta.

Kako da izračunam procenat za posredni udeo stvarnog vlasnika?

Za izračunavanje procenta za posredni udeo stvarnog vlasnika od pomoći vam može biti sledeća tabela. Skrećemo vam pažnju da pogledate legendu ispod tabele i da su po listama (sheet) razvrstani slučajevi kada je:

 • jedan posredni vlasnik u nizu,
 • dva posredna vlasnika u nizu i
 • tri posredna vlasnika u nizu.

Prilikom evidentiranja unet je pogrešan osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika. Kako to ispraviti ako je zahtev već potpisan e-potpisom?

Da biste promenili osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, potrebno je da obrišete postojeće stvarne vlasnike. Prvo treba da pokrenete Novi zahtev i tada će se na dnu ekrana prikazati novi zahtev sa trenutnim stvarnim vlasnicima.  Njih treba sve izbrisati, a zatim potvrditi brisanje i upisati razlog brisanja (npr. Promena osnova). Postojeći stvarni vlasnik sada dobija status BRISAN. Nakon toga je moguće dodavanje novog stvarnog vlasnika i izbor drugog osnova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika.

Da li se sa jednog korisničkog naloga na Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika može kreirati više zahteva za evidentiranje stvarnih vlasnika?

Jedan korisnički nalog se može iskoristi za kreiranje više zahteva za evidentiranje. Važno je samo da se svaki zahtev potpiše elektronskim potpisom registrovanog zastupnika. Da biste zahtev prosledili zastupniku na potpisivanje predlažemo da koristite opciju Kopiraj URL adresu.

Ukoliko je zastupnik strano lice, a njegov elektronski sertifikat ne sadrži evidencioni broj stranca, kako podneti zahev za evidentiranje stvarnog vlasnika?

U Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je omogućeno registrovanom zastupniku nerezidentu potpisivanje i elektronskim sertifikatom koji sadrži broj pasoša i podatak o državi u kojoj je izdat taj lični dokument, bez evidencijskog broja stranca.

Da li se zahtev za evidentiranje u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika može podneti preko punomoćnika?

Ne, ne postoji tehnička mogućnost da se punomoćje priloži u formi elektronskog dokumenta. Zahtev za evidentiranje u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika se može potpisati isključivo e-potpisom zakonskog zastupnika. Mada je na raspolaganju i opcija Kopiraj adresu. Izborom ove opcije korisnik ima mogućnost da kopira URL adrese stranice i pošalje pripremljene podatke registrovanom zastupniku na potpisivanje. Pri tome, registrovani zastupnik ne mora da ima nalog na Sistemu za centralno prijavljivanje korisnika, ali mora da ima instaliranu Nexu aplikaciju.

Kako da promenim podatak o zastupniku ustanove u Centralnoj evidenciji?

Pravna lica-ustanove se, za sada, ne registruju u APR (zdravstvene ustanove će preći u nadležnost Agencije u oktobru 2020). Ustanove u privatnom vlasništvu imaju obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika, a podatke o njima (osim podatka o stvarnom vlasniku jer taj podatak upisuje podnosilac) APR automastki preuzima od Republičkog zavoda za statitiku (RZS). Ako se podatak o zastupniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ne podudara sa stvarnim stanjem, odnosno ukoliko je došlo do promene zastupnika ustanove, potrebno je prvo prveriti da li je ta promena registrovana u Privrednom sudu. Ako jeste, proverite da li je sud rešenje dostavio RZS-u koji treba da ažurura ovaj podatak u svojoj bazi. Ako sud nije dostavio rešenje RZS-u, inicirajte sami promenu tog podatka u RZS-u, a APR će automatski preuzeti nov podatak.