Nivoi ocena boniteta

Opis

  AA

Odličan bonitet

Izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza; odlična profitabilnost, finansijska stabilnost i fleksibilnost, izuzetna rezistentnost na uticaj nepovoljnih faktora iz okruženja, izvanredan poslovni razvoj; saradnja sa društvom se preporučuje

  BB+

Veoma dobar bonitet

Vrlo zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza; vrlo visoka profitabilnost i finansijska stabilnost, likvidnost i sigurnost poslovanja, uz vrlo zadovoljavajuću finansijsku fleksibilnost i nešto manju rezistentnost na nepovoljne faktore iz okruženja; saradnja sa društvom se podrazumeva

  BB

  BB-

  CC+

Dobar bonitet

Zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, uz profitabilnost nižeg stepena i smanjenu finansijsku fleksibilnost i rezistentnost na nepovoljne uticaje iz okruženja, struktura kapitala omogućava zaštitu od prezaduženosti; saradnja sa društvom se prihvata

  CC

  CC-

  DD+

Prihvatljiv bonitet

Slabija sposobnost izmirivanja obaveza kao rezultat niske profitabilnosti i prilične finansijske neravnoteže uz nepovoljnu strukuru kapitala koja ne omogućava zaštitu od prezaduženosti; saradnja sa društvom zavisi od poverenja u to društvo

  DD

  DD-

  EE

Veoma slab bonitet

Vrlo slaba sposobnost izmirivanja obaveza kao rezultat neprofitabilnog poslovanja i izrazito nepovoljne strukture kapitala; saradnja sa društvom se ne preporučuje

 

Oznake statusa u skoringu

Opis

  Ps

Otvoren stečajni postupak

Privredna društva nad kojima je otvoren stečajni postupak

  Pl

Pokrenut postupak likvidacije

Privredna društva nad kojima je pokrenut postupak likvidacije

  Tn

Trajna nelikvidnost

Privredna društva koja imaju evidentirane dane nelikvidnosti u trajanju dužem od 180 dana u poslednjih godinu dana i nelikvidna su na dan izrade skoringa

  Psp

Statusna promena

Privredna društva koja su imala statusnu promenu u poslednje tri godine

  N

Novoosnovano privredno društvo

Privredna društva koja su osnovana u poslednje tri godine

Mp

Nema podataka

Privredna društva koja nisu dostavila finansijski izveštaj  ili su dostavila izjavu o neaktivnosti u poslednje tri godine

Md

Nema dovoljno podataka

Privredna društva za koja nema dovoljno relevantnih podataka za utvrđivanje ocene boniteta