I Privredna društva i zadruge

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet  (od 2003)  
 • Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Vanredni godišnji finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

II Banke

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet 
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora komplet (od 2003)  
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

III Druge finansijske institucije

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1994)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1998)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003) 
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

IV Društva za osiguranje

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)  
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

V Berza 

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi 
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

VI Brokersko dilerska društva

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2007)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2007)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

VII Davaoci finansijskog lizinga

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet i delovi (od 2006)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2006)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

VIII Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2006)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

IX Društva za upravljanje investicionim fondovima

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2007)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2007)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

X Investicioni fondovi

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2008)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2008)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2008)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2008)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

XI Faktoring društva

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2014)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2014)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

XII Platne institucije i institucije elektronskog novca

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2015)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2015)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2015)

XIII Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi 

XIV Druga pravna lica

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1995)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2004)
 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2004)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2004)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)

XV Preduzetnici

 • Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2004)
 • Vanredni finansijski izveštaj – komplet ili delovi (od 2014)