Naknade za davanje izvoda iz Registra finansijskih izveštaja, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja iznose:

Vrsta izveštaja

Visina naknade
(u dinarima)

Finansijski izveštaj (bez Napomena uz finansijski izveštaj) odnosno podaci za statističke i druge potrebe za koje je data saglasnost za ustupanje trećim licima

1.500,00

Redovni godišnji finansijski izveštaj odnosno konsolidovan finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora (bez Napomena uz finansijski izveštaj)

2.000,00

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu

Napomene uz finansijske izveštaje

Statistički aneks

(zaključno sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu)

600,00
(po delu finansijskog izveštaja)

Za izveštaj koji se izdaje u formi overenog dokumenta naknada se uvećava za 20%.

Za izveštaj koji se na zahtev korisnika izdaje istog dana (hitan zahtev) naknada se uvećava za 50%.