Obrasci

Naziv Preuzimanje
Lizing - Bilans stanja
Lizing - Bilans uspeha
Lizing - Izveštaj o ostalom rezultatu
Lizing - Izveštaj o promenama na kapitalu
Lizing - Izveštaj o tokovima gotovine
Lizing - Statistički izveštaj