Obrasci

Naziv Preuzimanje
Lizing-Bilans stanja
Lizing-Bilans uspeha
Lizing-Izveštaj o ostalom rezultatu
Lizing-Izveštaj o promenama na kapitalu
Lizing-Izveštaj o tokovima gotovine
Lizing-Statistički izveštaj