APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

 1. Pretraživanje prema dužniku (Kada se pretraživanje podataka vrši prema poslovnom imenu privrednog subjekta, obavezno treba izvršiti i pretraživanje po matičnom broju tog privrednog subjekta)
 2. Pretraživanje prema sredstvu obezbeđenja - pretraživanje podataka po ovom kriterijumu će dati rezultat ukoliko je podatak po kome se vrši pretraživanje unet u Registar
 3. Pretraživanje prema broju pod kojim je zahtev zaveden u Registru (RPU br.)
 4. Pretraživanje ostalih vrsta zahteva (RPUP br.)
 5. Pretraživanje podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama-U pripremi
 6. Spisak vraćene pošte

Uputstvo za pretraživanje podataka

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje vrši se prema dva osnovna kriterijuma, i to:

 1. Dužniku
 2. Broju pod kojim je prijava za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje zavedena u Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (RPU br.).

Ako je obaveza poverioca iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje obezbeđena založnim pravom na budućim poljoprivrednim proizvodima i drugim pokretnim stvarima ili pravima, pretraživanje po predmetu založnog prava vrši se u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Ako je potraživanje poverioca iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje obezbeđeno hipotekom, za dobijanje podataka o eventualnoj opterećenosti konkretne imovine hipotekom, morate se obratiti Republičkom geodetskom zavodu, Katastru nepokretnosti, koji je nadležan za upis hipoteke na nepokretnosti. 

Pretraživanje prema dužniku

Ako se pretraživanje vrši prema dužniku, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko, ili pravno lice, kriterijumi za pretraživanje sledeći:

 • Za domaće fizičko lice/preduzetnika, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili poslovnom imenu i/ili matičnom broju;
 • Za strano fizičko lice/preduzetnika, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša i/ili državi izdavanja;
 • Za domaće privredno društvo/drugo pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju;
 • Za strano privredno društvo/drugo pravno lice, unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru.

NAPOMENA: Kada se pretraživanje podataka vrši prema poslovnom imenu privrednog subjekta, obavezno treba izvršiti i pretraživanje po matičnom broju tog privrednog subjekta. Prilikom pretraživanja prema dužniku, ako je u pitanju fizičko lice koje je vlasnik preduzetničke radnje, pretraživanje treba dvostruko izvršiti: prema imenu i prezimenu i/ili ličnom matičnom broju fizičkog lica  i prema kriterijumima za preduzetničku radnju, odnosno poslovnom imenu i matičnom broju radnje.

Pretraživanje po predmetu zaloge

Ako je predmet zaloge poljoprivredni proizvod, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv kulture,
 • tip/klasa,
 • sorta,
 • katastarska opština,
 • broj katastarske parcele,
 • opština,
 • mesto,
 • ulica,
 • broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

NAPOMENA: Kada se vrši pretraživanje podataka po podacima kojima je opisan predmet zaloge, poželjno je izvršiti i pretraživanje po dužniku. Dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis nalazi se u Agenciji za privredne registre i svako zainteresovano lice može u nju izvršiti uvid i proveriti da li je određena pokretna stvar opterećena založnim pravom.

Kompletnom uputstvu za pretraživanje podataka u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima možete pristupiti „ovde“. 

Pretraživanje prema RPU broju

Kada se pretraživanje vrši prema RPU broju, potrebno je uneti broj koji je dodeljen od strane Agencije za privredne registre (tzv. RPU br.). Ovde se unosi samo format hhhh/hh, bez dodatka –h.