Zahtev za objavljivanje dokumenta nalazi se u odeljku „Obrasci”.

Uz popunjen obrazac se prilaže dokument čije se objavljivanje traži i dokaz o uplati naknade.

Mogu se objaviti tri vrste dokumenata:

  • dokument koji sadrži detaljne podatke o predmetu zaloge,
  • obaveštenje poverioca o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava, i
  • obaveštenje o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje.

Objavljivanje dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu zaloge

Ukoliko je predmet založnog prava opredeljen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge (specifikacija, zapisnik i sl.).

Na internet strani Registra može se objaviti i fotografija predmeta zaloge.

Zahtev za objavljivanje dokumenta može se podneti samostalno, i u tom slučaju podnosilac popunjava kompletan  zahtev, ili se može podneti uz registracionu prijavu za upis založnog prava, odnosno registracionu prijavu za upis izmene i/ili dopune podataka o upisanom založnom pravu, kada se uz uredno popunjenu registracionu prijavu prilaže treća strana Zahteva za objavljivanje dokumenta.

Obaveštenje o nameri namirenja

Obaveštenje poverioca o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava podnosi se istovremeno sa registracionom prijavom za upis zabeležbe namirenja, radi objavljivanja. Od trenutka objavljivanja ovog obaveštenja teku Zakonom propisani rokovi koji su uslov za otpočinjanje postupka namirenja.

Zahtev za objavljivanje obaveštenja  poverioca o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava podnosi se uz registracionu prijavu za upis zabeležbe da je započet postupak namirenja, tako što se uz uredno popunjenu registracionu prijavu za upis zabeležbe prilaže prilog A1 – Zahtev za objavljivanje obaveštenja o nameri poverioca da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava.

Obaveštenje o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje

Založni poverilac je dužan da na internet stranici Registra zaloge objavi obaveštenje o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje, najmanje 15 dana pre dana održavanja vansudske prodaje.

Zahtev za objavljivanje obaveštenja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje podnosi se popunjavanjem zahteva za objavljivanje dokumenta.

NAKNADA ZA OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge (specifikacija, i sl.), obaveštenja poverioca o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava i obaveštenja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje naknada iznosi 1.100,00 dinara po dokumentu, ako je zahtev podnet u papirnoj formi, a ako je zahtev elektronski 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade
Broj računa za uplatu naknade za objavljivanje dokumenata, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).