Podaci koje APR objavljuje na brojčaniku

Na brojčaniku se prikazuju osnovni zbirni podaci iz jedinstvenih centralizovanih elektronskih baza podataka čiji je zvanični izvor Agencija za privredne registre (APR). 

Ovaj jednostavni prikaz ilustruje ukupan obim poslovnih i finansijskih informacija kojima Agencija u ovom trenutku raspolaže.

Svrha brojčanika nije u statističkoj ili drugoj vrsti izveštavanja, već je namenjena uopštenom informisanju javnosti.

Vođenje elektronskih registara je vrlo dinamičan i „živ“ proces, pa se najveći deo brojčanika ažurira na dnevnom nivou dok se drugi podaci menjaju godišnje, u zavisnosti od predmeta registracije.  Stoga, na brojčaniku se brojke konstantno menjaju pa obratite pažnju na te promene!  

Agencija obezbeđuje potpunu transparentnost u pristupu registrima koje vodi, što kroz besplatne servise za pretraživanje objavljenih podataka, tako i kroz razgranate usluge namenjene poslovnoj zajednici i širokom krugu korisnika sa teritorije Republike Srbije i van zemlje. 

U tabeli se nalaze objašnjenja o tome koji se podaci na brojčaniku prikazuju. 

Registri

Podaci koji se prikazuju

Privredna društva

Ukupan broj privrednih društava i predstavništava, u registarskom statusu: aktivan, u postupku stečaja, u postupku likvidacije, u prinudnoj likvidaciji.

Preduzetnici

Ukupan broj preduzetnika, u registarskom statusu: aktivan, uključujući preduzetnike koji su prijavili privremeni prekid obavljanja delatnosti.

Udruženja

Ukupan broj udruženja, saveza i  predstavništava, kancelarija i drugih organizacija stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, u registarskom statusu: aktivan, u stečaju, u likvidaciji.    

Turističke agencije

Ukupan broj turističkih agencija (organizatora putovanja sa aktivnim licencama i posrednika u prodaji turističkog putovanja).

Založna prava

Aktivna založna prava.

Ugovori o finansijskom lizingu

Aktivni ugovori o lizingu.

Sportska udruženja, društva i savezi 

U registarskom statusu: aktivan, u stečaju, u likvidaciji.

Zadužbine i fondacije

Ukupan broj zadužbina i fondacija,   predstavništava stranih zadužbina i fondacija sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, u registarskom statusu: aktivna, u stečaju, u likvidaciji.

Stečajne mase

U registarskom statusu: aktivna.

Komore

Ukupan broj komora (Privredna komora Srbije, privredne komore autonomnih pokrajina, ugovorne privredne komore) i predstavništava stranih privrednih komora na teritoriji Republike Srbije, u registarskom statusu: aktivna, u postupku stečaja, u postupku likvidacije.

Ponuđači

Ukupan broj ponuđača u registarskom statusu: aktivan.

Sudske zabrane

Ukupan broj odobrenih sudskih zabrana.

Mere privremenih ograničenja prava za lica registrovana u APR-u

Ukupan broj evidentiranih aktivnih mera.                                   

Mediji

Ukupan broj medija koji se vode u registarskom statusu: aktivan.

Građevinske dozvole za 2023.                

Građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole i odobrenja za izradnju, tj. čl. 145. Zakona, kao i pozitivno rešene odluke po usaglašenim prijavama, izdate u toku 2023. godine

Faktoring

Aktivni.

Objavljeni finansijski izveštaji za 2023. (objavljuju se od 1.02.2024. do 31.01.2025)

Ukupan broj finansijskih izveštaja (redovni godišnji, konsolidovani, vanredni, zamene finansijskih izveštaja i izjave o neaktivnosti), primljenih za 2023. godinu, koji su obrađeni kao potpuni i računski tačni.

Pružaoci računovodstvenih usluga

Ukupan broj pravnih lica i preduzetnika upisanih u Registar ptužalaca računovodstvenih usluga, odnosno koji imaju dozvolu za pružanje tih usluga.

Podsticaji (regionalni razvoj) za 2023.

Ukupan broj podsticaja namenjenih regionalnom razvoju koji su realizovani u 2023.

Zdravstvene ustanove Ukupan broj zdravstvenih ustanova, u registarskom statusu: aktivan, u postupku stečaja, u postupku likvidacije, u prinudnoj likvidaciji.

Ustanove kulture

Ukupan broj ustanova kulture, u registarskom statusu: aktivan, u postupku stečaja, u postupku likvidacije.