Obrasci izveštaja i zahteva ugrađeni su u posebni informacioni sistem Agencije za sve vrste izveštaja i isti se NE DOSTAVLjAJU u papirnom obliku.

Obrasci izveštaja

Na osnovu starog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) i novog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon), nadležna regulatorna tela donela su odgovarajuća podzakonska akta, kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade:

Ministarstvo finansija za: 

Narodna banka Srbije za: 

Komisija za hartije od vrednosti za: